Only for business customers

0

Shopping Cart
x
Your shopping cart is empty.

Products

Exclusively for business customers

Hotline +374 (0) 10 349347, 349348

Quick delivery

More than 125,000 products

Related products

x
Related products

Անտիֆրիզ FLAMIX C, կապույտ

Log in to see price

+374(0)10 349347, 349348

Tecnical Description

Density

pH value

Colour

Contents

Code

Package / Quantity

Price (AMD)

1,140  20°C g/sm³

<8.5 33 cap. %  <7.5 33 cap. % 

Blue

1l

x 1

Code: 0892332010

Product information

Catalogue page as PDF 1

Tecnical Description

  • Colour Blue
  • pH value <8.5 33 cap. %  <7.5 33 cap. % 
  • Density 1,140  20°C g/sm³
  • Contents 1l

1,140  20°C g/sm³

<8.5 33 cap. %  <7.5 33 cap. % 

Blue

5 l

x 1

Code: 0892332050

Product information

Catalogue page as PDF 1

Tecnical Description

  • Colour Blue
  • Density 1,140  20°C g/sm³
  • pH value <8.5 33 cap. %  <7.5 33 cap. % 
  • Contents 5 l

Անտֆրիզ Extra՝ էթիլենգլիկոլի հիմքով, տարվա բոլոր եղանակներին օգտագործվող,
սառցակալումից և ժանգոտումից պաշտպանող հեղուկ է: Նախատեսված է ալյումինային
շարժիչների համար:

Թորված կամ պարզապես խմելու ջրով նոսրացնելուց հետո հեղուկը պաշտպանում է
շարժիչների հովացման համակարգը սառցակալումից և ժանգոտումից:
Համապատասխանում է VW TL 774 / C (G11 ) ստանդարտին և խառնվում է այս տիպի բոլոր
անտիֆրիզները հետ:

Խորհուրդ է տրվում փոխել 3 տարին մեկ:

ՀԱՏԿՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

  •  Պաշտպանում է կոռոզիայից, կավիտացիայի (խոռոչների) և նստվածքի գոյացումից:
  •  Նվազեցնում է փրփուրը:

Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացմանն ավելի նպաստելու համար:

LAST VIEWED

Added to cart